A noite é un dos “medios naturais” de Horacio Castro, empresario do sector da hostalaría que rexenta un establecemento na zona dos Baños Vellos. Pero outro é Baldaio, onde ten as súas raíces e onde está o mellor banco do mundo!!!

Sempre creativo, imaxinativo e mordaz, Horacio, o noso candidato 28, tamén forma parte dese equipo de mulleres e homes que levamos Carballo na cabeza e no corazón.